St. Anthony

Address:
St. Anthony
PO Box 141
Storthoaks, SK S0C 2K0
Alt

Page URL: http://archregina.sk.ca/parish/st-anthony-1